Tävlingsvillkor

Genom att du skriver en motivation till varför just du skall vinna denna tandborste, i kommentarsfältet till det blogginlägg som kommunicerar tävlingen, godkänner du ditt deltagande i tävlingen & tävlingsvillkoren

En jury utser totalt tre vinnare som motiverat med kommentar. Bidragen bedöms efter originalitet, kreativitet, känsla och relevans till temat.

Tävlingsperioden avslutas 18/12 2017 kl 09.00. Tävlingen görs i samarbete med Oral-B och Splay AB.

Vinster i denna tävling kan ej bytas mot kontanter, varor eller andra tjänster. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Splay AB förbehåller sig rätten att utesluta och ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela upphovsmannen om det upplevs att bidraget bedöms vara olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande.

Deltagaren respekterar Splay ABs allmänna villkor, se följande text nedan.

Du måste vara folkbokförd i Sverige och vara minst 18 år gammal eller ha målsmans tillstånd för att delta i tävlingen. Om tävlingen görs via Instagram måste Du ha ett öppet Instagram-konto för att kunna delta i tävlingen.

Vinnaren av tävlingen kommer att meddelas via mail och publiceras i det blogginlägg som där tävlingen kommuniceras. Om vinnaren inte har svarat på det mail där de blivit kontaktade och ombedda att återkomma med postadress och telefonnummer inom två dygn förbehåller vi oss rätten att utse en ny vinnare.

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
De personuppgifter som kan komma att lagras (namn, förnamn, e-postadress, telefonnummer, postadress) inom ramen för tävlingen, kommer endast att användas för hantering av tävlingen. Uppgifterna kommer endast att behållas så länge det är nödvändigt enligt detta avtal eller i enlighet med gällande lag. När tävlingen är avslutad och därmed syftet med lagringen av personuppgifterna har upphört kommer uppgifterna att raderas.

Splay AB tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Splay AB. Splay AB tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av tävling.

Splay AB
Östermalmsgatan 26A
11426 Stockholm
SWEDEN