Splay Tester

Splay Tester – Programmet der sosiale mediertryner skal teste ut forskjellige ting og tang. Jo rarere jo bedre synes vi!